Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

Realizowane zadania

 

Cel szczegółowy: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

 

Zadanie 1. Realizacja małych projektów edukacyjnych rozwijających umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, przyrodnicze i społeczne.

12 projektów w czasie 2 lat / 4 semestrów (6 w roku; 3 w semestrze)

1 projekt to 20h (2 godziny jednego dnia przez 10 tygodni)

W 1 projekcie uczestniczy 6U (1 uczeń może uczestniczyć max. w 2 projektach)

Każdy uczeń otrzyma przed zajęciami ciepły posiłek i będzie miał zapewniony odwóz.

Na zakończenie każdego semestru zostanie zorganizowany Festiwal Nauki Szkolnej, podczas którego uczniowie przedstawią rezultaty pracy, a komisja konkursowa oceni i nagrodzi 3 najlepsze grupy projektowe (200zł/gr).

Rozpoczęcie zadania – III kwartał 2018 Zakończenie – II kwartał 2020

Zadanie w ramach popołudniowych zajęć pozalekcyjnych dla U. I, II i III etapu.

Przeprowadzenie projektów edukacyjnych ma za zadanie aktywizację i integrację uczniów. Na zajęciach rozwijane będą kompetencje kluczowe w tym umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy zespołowej. Zgodnie z nauką metodą projektu edukacyjnego uczniowie samodzielnie wybiorą tematykę, określą cele, zaplanują etapy realizacji, przygotują kostiumy, scenografię, zaproszenia i akcję promującą projekt. Wykonają działania różnorodnymi formami pracy z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności w praktyce.

 

Zadanie 2. Organizacja i realizacja kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów dla uczniów II i III etapu - Szkolne Koła Naukowe.

8 grup (matematyczne x 2gr.; przyrody x 1gr.; biologii x 2gr.; chemii x 1gr.; fizyki x 1gr; język obcy x 1gr.).

Razem uczniów: 8 grup x 8U = 64U.

Razem godzin: 8 grup x 2h w tyg. x 30tyg. x 2lata = 960h

Każdy U otrzyma komplet: notatnik, długopis, teczkę, przybory, itp.

Uczniowie otrzymają przed rozpoczęciem wszystkich zajęć ciepły posiłek i będą mieli zapewniony odwóz po zajęciach.

Zajęcia pozalekcyjne, których celem będzie stworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych, w tym zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i językiem obcym. 

 

Zadanie 3. Realizacja dodatkowych zajęć informatycznych z programowania. „Kodowanie na ekranie

Zadanie dla klas I-V (5 grup).

Razem uczniów: 5 grup x 8U = 40.

Razem godzin: 5 grup x 1h w tyg. x 30tyg. x 2lata = 300h.

Celem zadania jest nabywanie kompetencji informatycznych, umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy.

Uczniowie będą uczyć się m.in: podstawowej umiejętności kodowania, zrozumienia logicznej kombinacji kodu, twórczego myślenia, logiki, pracy indywidualnej i grupowej, systematyczności i koncentracji, rozwiązywania problemów, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania z TIK. Zostaną zorganizowane dwa konkursy międzyszkolne „Kodowanie na ekranie” w celu promowania działania w środowisku regionalnym. Do udziału zostaną zaproszeni uczniowie z sąsiednich gmin. 

 

Zadanie 4. Realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE).

6 grup.

Uczniów I etapu (zajęcia ”Czytam piszę i liczę”): 3 grupy po min. 3U = 9U;

II i III etapu (zajęcia logopedyczne i korekcyjne): 3 grupy po min. 3U = 9U.

Razem uczniów: 18. Razem godzin: 6 grup x 1h tyg. x 30 tyg. x 2 lata = 360h.

W zadaniu zaplanowano zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z U ze specjalnymi potrzebami z klas I-III oraz klas IV-VIII. Zajęcia specjalistyczne dla min 54U z zaleceniami PPP o specjalnych potrzebach, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu. 

 

Zadanie 5. Realizacja wyjazdów edukacyjnych, w tym 7-dniowa Naukowa Zielona Szkoła (czerwiec 2019) dla 100U plus 9 osób kadry (6 nauczycieli + 1 kierownik + 1 pedagog + 1 pielęgniarka) oraz cztery 4-dniowe wycieczki do Warszawy (maj 2019 i maj 2020) dla 160U (4 x 40U) plus 12 osób kadry (na każdej wycieczce 2 nauczycieli + kierownik wycieczki = 3 osoby kadry).

7-dniowa Naukowa Zielona Szkoła dla 100U (min.10U z SPE) planowana na czerwiec 2019r. 7-dniowy wyjazd połączony ze wspieraniem rozwoju kompetencji kluczowych. Pierwszeństwo udziału w Zielonej Szkole będą mieli najaktywniejsi U ze wszystkich zadań projektu, a kryterium główne, to najwyższy przyrost wiedzy i umiejętności. Planuje się Tereny Karkonoszy - będzie to dla U miejsce badań przyrody i odkrywania śladów procesów, jakie zaszły w przeszłości. 

 

Zadanie 6. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów dla wszystkich uczniów od klas I do VIII.

8 grup. 1 godz. na miesiąc x 18 miesięcy x 8 grup = 144h.

Zajęcia dla wszystkich U. Prowadzący zajęcia będą mieli na uwadze wspieranie U w rozwoju osobowości, zainteresowań, umiejętności, nabywaniu wiedzy o zawodach oraz poszerzenie horyzontów i zwiększenie perspektyw mobilności zawodowej U. 

 

Zadanie 7. Realizacja doposażenia klasopracowni matematyki, przyrody, biologii, chemii i fizyki dla dwóch szkół: SP - Stepnica , SP- Racimierz w tym na zajęcia doświadczeń i eksperymentów.

 

Zadanie 8. Realizacja doposażenia dwóch szkół (SP-Stepnica - 310U i SP-Racimierz 110U) w sprzęt i narzędzia TIK do realizacji podstawy programowej i prowadzenia zajęć edukacyjnych w projekcie.

 

Zadanie 9. Realizacja szkoleń doskonalących pracę nauczycieli z wykorzystania narzędzi TIK na zajęciach dydaktycznych oraz innowacyjnych metod pracy. 2 szkolenia x 24h = 48h (6 spotkań x 8h) dla min. 30 nauczycieli (25K/5M) w 2 grupach po 15 nauczycieli. Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny