Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

MISJA I WIZJA SZKOŁY

WIZJA SZKOŁY

 

„Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny.”

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu jest miejscem, gdzie dzieci czują się dobrze i bezpiecznie, mają zapewnione solidne, atrakcyjne i skuteczne nauczanie. Tutaj kształtuje się wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka i uniwersalny system wartości.

 

W naszej Szkole:

 • rozpoznajemy i zaspokajamy potrzeby rozwojowe uczniów, pomagamy rozwijać ich talenty i zainteresowania oraz przezwyciężać trudności w  nauce,
 • organizujemy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, które służą rozwojowi indywidualnemu, pomagają zdobyć i poszerzyć uczniom wiedzę i  umiejętności pożądane na kolejnym etapie nauczania,
 • szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych,
 • zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną,
 • kształtujemy postawy patriotyzmu, kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • w pracy wychowawczej współpracujemy z rodzicami i właściwymi instytucjami, opierając się na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich,
 • tworzymy warunki do partnerskiej współpracy z rodzicami, co korzystnie wpływa na rozwój uczniów i wizerunek szkoły,
 • prowadzimy działania na rzecz społeczności lokalnej.

  

MISJA SZKOŁY

 

CELE OGÓLNE SZKOŁY

 1. przygotować uczniów do kształcenia na kolejnym etapie nauczania tj. wyposażyć ich w wiadomości i umiejętności, dzięki którym w przyszłości będą mogli z powodzeniem kontynuować naukę,
 2. wykształcić w uczniach pożądane postawy aktywności i kreatywności, poszanowania innych ludzi, tolerancji, patriotyzmu, odpowiedzialności za własne postępowanie,
 3. przygotować uczniów do świadomego i celowego udziału w życiu społecznym,
 4. promować szkołę w środowisku lokalnym.

 

JESTESMY SZKOŁĄ, W KTÓREJ:

 

UCZNIOWIE

 • Zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia.
 • Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania.
 • W życzliwej atmosferze wierzą we własne możliwości.
 • Uczą się:

                - odpowiedzialności za siebie i innych, 

                - współpracy i współdziałania w grupie,

                - porozumiewać oraz spokojnie i konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty,

                - dostrzegać różnorodność świata,

                - rozumieć, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny i ważny.

 • Rozbudzają swoją wrażliwość na dobro, piękno, sprawiedliwość, tolerancję, niesprawiedliwość społeczną.

 

NAUCZYCIELE

 • są kompetentni, dobrze przygotowani do nauczania dzieci,
 • angażują się w działania i proces wychowawczy,
 • współpracują z rodzicami i różnymi instytucjami dla dobra dzieci,

 

RODZICE

 • współtworzą klimat szkoły,
 • wspierają działania wychowawcze i proces dydaktyczny,
 • mają zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.

 

MODEL ABSOLWENTA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIMIERZU

 

Dążymy do tego, aby nasz absolwent:

w sferze nauki:

 

 • sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;
 • miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia,był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

 

w sferze społecznej:

 

 • dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;
 • znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 • był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 • umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;
 • był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 • umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;
 • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;
 • dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 • stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;
 • dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;
 • bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

 

w sferze kulturowej:

 

 • uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;
 • umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;
 • był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

ZAŁĄCZNIKI:

								

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Utworzono dnia 07.02.2017, 10:10

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny