Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

Z wizytą w Urzędzie Gminy

PROJEKT EDUKACYJNY 

„Z wizyta w Urzędzie Gminy w Stepnicy”

 

 

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

Gmina jest podstawowym szczeblem samorządu terytorialnego w Polsce. Z założenia realizuje ona wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie zostały przypisane innym organom administracji publicznej. Do zadań gminy należą sprawy związane między innymi z:

ð  gospodarka komunalną,

ð  edukacją i oświatą,

ð  kulturą,

ð  ochroną zabytków,

ð  drogami gminnymi,

ð  ochroną zdrowia,

ð  pomocą społeczną,

ð  kultura fizyczną i turystyką,

ð  targowiskami i halami targowymi,

ð  zielenią gminą i zadrzewieniami,

ð  cmentarzami gminnymi. 

 

Urząd gminy jest miejscem, gdzie wójt wraz z urzędnikami, jako władza wykonawcza,  realizuje zadania określone w ustawach oraz decyzje i postanowienia rady gminy. W urzędzie gminy obywatel może załatwić różne sprawy np.: otrzymać dowód osobisty, akt małżeństwa, urodzenia lub zgonu, otrzymać mieszkanie komunalne, zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą,  otrzymać zezwolenie na budowę, rozbudowę i rozbiórkę, zapłacić niektóre podatki itp. W urzędzie gminy każdy obywatel może spotkać się z  wójtem i porozmawiać na temat ważnych spraw i inicjatyw dotyczących gminy, złożyć skargę, petycję, wnioski, prosić o pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. 

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Przygotowanie do świadomego i aktywnego życia społecznego, poznanie swoich praw i możliwości wpływania na losy gminy. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń zna:

ð  zasady działania władz gminy,

ð  zadania i organizacja pracy w urzędzie gminy,

ð  kompetencje poszczególnych urzędników (wydziałów)

 

Uczeń posiada umiejętności:

ð  wie gdzie i w jaki sposób należy załatwić sprawę w urzędzie,

ð  potrafi gromadzić wiadomości na podstawie wywiadu, porządkować je i we właściwy sposób wykorzystać do dalszej pracy projektowej,

 

Uczeń kształtuje postawy:

ð  przygotowuje się do świadomego korzystania z praw obywatelskich 

ð  czuje się współodpowiedzialny za otaczającą go rzeczywistość,

ð  rozumie, że kompetencje i profesjonalizm urzędników,( jak i w innych zawodach) mają znaczenie dla jakości życia.

 

Projekt umożliwi uczniom z klasy V poznanie zasad działania samorządu gminnego, zakres kompetencji urzędu gminy. Dzieci dowiedzą się, jak  mieszkańcy gminy mogą wpływać na decyzje władz, jakie sprawy można załatwić w urzędzie. 

 

Poza tym, ze względu na to, że uczniowie pojadą do Stepnicy rowerami, projekt ma również inne walory:

ð  rekreacja i wypoczynek (przejazd rowerami łącznie ok. 30 km, spacer po plaży i molo, zabawy na placu zabaw w Zielonczynie, 

ð  integracja uczniów pomiędzy sobą, a także  z nauczycielami i wychowawcą,

ð  poznanie zachowania uczniów w sytuacjach praktycznych poza szkołą,  

 

Produktem końcowym projektu będzie wystawa zdjęć, prezentacja multimedialna o władzach Gminy Stepnica oraz relacja z wycieczki do Urzędu Gminy w Stepnicy, spotkania z wójtem Andrzejem Wyganowskim, zastępcą wójta Stanisławą Rzymczyk, sekretarzem Mariola Kwiryng, kierownikiem USC – Barbara Dolną, kierownikiem OPS – A. Adamowską – Karczewicz. 

 

Okres realizacji od 25 września do 19 października 2012 r. 

 

PRZEBIEG PROJEKTU – sprawozdanie

 

ETAP I

Uczniowie przy pomocy nauczyciela sformułowali cele projektu (ogólne i szczegółowe), określili zadania i  harmonogram działań, dokonali podziału zadań pomiędzy siebie (zadania o charakterze edukacyjnym i  organizacyjnym), zastanawiali się nad tym, co może sprawić trudność w realizacji projektu, a jakie zadania są łatwe.

 

ETAP II

Przeprowadzone zostały zajęcia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (foldery o Gminie Stepnica, strona internetowa gminy www.stepnica.pl, bip.stepnica.pl, http://www.eduteka.pl/, mapa administracyjna Polski, internetowa encyklopedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina), podczas których uczniowie poszukiwali odpowiedzi na pytanie, co to jest gmina, zapoznali się z podziałem administracyjnym kraju i  jego celowością, władzami Gminy  i strukturą Urzędu Gminy w Stepnicy.

 

Uczniowie sporządzili notatkę zawierającą podstawowe informacje o władzach Gminy w Stepnicy. Przygotowali również zestaw pytań do A. Wyganowskiego, Wójta Gminy w Stepnicy. 

 

Na wykonanie powyższych zadań uczniowie czas do 3 października. W przypadku trudności ze sporządzeniem metryczki Gminy, mieli stworzoną możliwość odbycia konsultacji z nauczycielem w dniach 27 września i 1 października. 

 

Na kolejnym spotkaniu, w przeddzień wycieczki, dzieci zajęły się przygotowaniem rowerów do wyjazdu. Sprawdziły oświetlenie rowerów i ogumienie. W dwóch przypadkach zwróciły się do szkolnego konserwatora z prośba o pomoc w usunięciu drobnych usterek.  Sprawdziły również zawartość apteczki, którą zamierzali zabrać ze sobą. Ponieważ apteczka nie była właściwie wyposażona, nauczyciel przygotowujący z uczniami wycieczkę, uzupełnił ją.   

 

W dniu wyjazdu nauczyciel przeprowadził krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad poruszania się w kolumnie rowerowej. Ze względu na to, że w wycieczce wzięło udział 18 uczniów, należało podzielić ich na dwie grupy i każdej przydzielić, co najmniej, po dwóch opiekunów. Tymi opiekunami byli: Arkadiusz Och, wychowawca klasy V, Magdalena Ławicka, nauczyciel historii i zajęć komputerowych oraz 4 rodziców. 

 

Dnia 4 października 24-osobowa grupa wyruszyła sprzed szkoły. Przebieg wycieczki:

  1. godzina 830 wyjazd sprzed szkoły 18 uczniów klasy V wraz z sześcioma opiekunami,
  2. przejazd trasą Racimierz – Zielonczyn – Miłowo – Stepniczka – Stepnica,
  3. ok. godz. 10 dotarcie na miejsce, 
  4. spotkanie z Andrzejem Wyganowskim, Wójtem Gminy,
  5. spotkanie z p. Stanisławą Rzymczyk, zastępcą wójta i zwiedzanie urzędu (wizyta w USC, OPS, w  centrum monitoringu),
  6. zakończenie wizyty, podsumowanie jej (czy zostały osiągnięte cele), dzielenie się wrażeniami,
  7. zwiedzanie Stepnicy, spacer po plaży,
  8. powrót, odpoczynek i zabawy rekreacyjne na placu zabaw w Żarnówku,
  9. zakończenie wycieczki, oddanie rowerów, złożenie kasków i kamizelek odblaskowych w  miejscu do tego przeznaczonym, 
  10. przypomnienie grupom, jakie zadania zostały do wykonania (obróbka zdjęć i przygotowanie do wywołania, organizacja wystawy „Z wizyta w Urzędzie Gminy w Stepnicy”).   

Następnie uczniowie w ciągu tygodnia przygotowali na nośnikach zewnętrznych zdjęcia, które zostały wywołane. W terminie do 19 października wykonali wystawę zdjęć z przebiegu projektu i zaprezentowali swoje prace plastyczne.

 

EFEKTY PROJEKTU

ð  notatka o władzach Gminy Stepnica (metryczka gminy), trybie ich powoływania oraz sprawach jakie w UG można załatwić,

ð  zdjęcia, wystawa zdjęć, prace plastyczne – herb Gminy Stepnica,  ð wiedza uczniów o strukturze władz gminy, kompetencjach urzędu,

ð udoskonalone kompetencje:

-     informatyczne (korzystanie z programów komputerowych Microsoft Word, Power Point, Gimp, wyszukiwanie i selekcja informacji,  gromadzenie informacji, zapisywanie i przenoszenie na nośnikach zewnętrznych),  

-     społeczne i obywatelskie (wyrażanie własnych oraz poznanie cudzych opinii, podejmowanie decyzji,  poczucie przynależności do społeczności lokalnej),

-     umiejętność uczenia się (dokonywanie samooceny na poszczególnych etapach projektu, planowanie działań, poszukiwanie i przetwarzanie informacji, współpraca w grupie), 

ð  poznanie walorów zdrowotnych i rekreacyjnych wycieczek rowerowych, uznanie wycieczek rowerowych za przyjemny sposób spędzania czasu wolnego, ð utrwalenie zasad brd.

 

EWALUACJA PROJEKTU

ð  opinie i uwagi dzieci o projekcie,

ð  karty oceny współpracy w grupie,

ð  opinia władz gminnych o projekcie,

ð  oceny o wystawie ze strony innych uczniów.

 

Na podstawie ewaluacji stwierdzić należy, że taka forma pracy jest dla uczniów bardzo atrakcyjna i daje wiele pozytywnych efektów. Wszyscy uczestnicy projektu ocenili go bardzo dobrze i dopytywali się "Kiedy znowu gdzieś pojedziemy?”, „Co ciekawego teraz będziemy robić?” itp. 

 

Dla autorki i realizatorów projektu obserwacja działania i współpracy uczniów zaowocowała spostrzeżeniami i wniskami, które usprawnia prace podczas realizacji następnych projektów. 

 

Autorka i realizatorka projektu: Magdalena Ławicka

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny