Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

Projekt W DRODZE DO SUKCESU

NABÓR 2019/2020

 

- Gmina Stepnica -

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

i Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

 

PROWADZĄ NABÓR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK

DO PROJEKTU „W DRODZE DO SUKCESU”.

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM).

 

 1. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej
  w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu.
 2. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń i uczennica, który z własnej inicjatywy, za zgodą rodziców/opiekunów, zainteresowany jest nabywaniem nowych umiejętności
  i rozwijaniem zainteresowań, podnoszeniem ogólnego poziomu wykształcenia.
 3. Rekrutacja odbywać się będzie w Szkole Podstawowej w Stepnicy oraz Szkole Podstawowej w Racimierzu – na początku roku szkolnego.
 4. Chętni uczniowie i uczennice wypełnią ankiety rekrutacyjne, które będą dostępne w sekretariacie każdej szkoły oraz u wychowawców klas, po czym komisja rekrutacyjna dokona przydziału na zajęcia projektowe.

W roku szkolnym 2019/20 – w ramach projektu – zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zadanie 1. Realizacja małych projektów edukacyjnych rozwijających umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, przyrodnicze i społeczne. Zadanie dla uczniów I i II etapu.

S.P. Stepnica: 18 grup po 6 osób (9 grup w pierwszym i 9 grup w drugim semestrze).

S.P. Racimierz: 6 grup po 6 osób (3 grupy w pierwszym i 3 grupy w drugim semestrze).

Zajęcia popołudniowe mające na celu wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce. Odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 10 tygodni. Jeden uczeń może uczestniczyć max. w 2 projektach. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2019r. – czerwiec 2020r. Uczestnicy zajęć mają zapewniony transport i ciepły posiłek.

Zadanie 2. Organizacja i realizacja kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów - Szkolne Koła Naukowe. Zadanie dla uczniów II  etapu.

S.P. Stepnica: 12 grup po 8 osób. Utworzone zostaną cztery grupy na zajęcia z matematyki, trzy grupy na zajęcia z języka obcego, dwie grupy na zajęcia z biologii oraz po jednej grupie na zajęcia z przyrody, chemii i fizyki.

S.P. Racimierz: 8 grup po 8 osób. Utworzone zostaną dwie grupy na zajęcia z matematyki oraz biologii, a także po jednej grupie na zajęć z przyrody, chemii, fizyki oraz języka obcego.

Zajęcia popołudniowe odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 30 tygodni w roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2019r. – czerwiec 2020r. Uczestnicy zajęć mają zapewniony transport i ciepły posiłek.

Zadanie 3. Realizacja dodatkowych zajęć informatycznych z programowania. „Kodowanie na ekranie”. Zadanie dla klas I-V.

S.P. Stepnica: 9 grup po 8 osób.

S.P. Racimierz: 5 grup po 8 osób Raz

Zajęcia popołudniowe mające na celu nabywanie kompetencji informatycznych, umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy. Odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 30 tygodni. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2019r. – czerwiec 2020r.

Zadanie 4. Realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE). Zadanie dla uczniów I i II etapu.

S.P. Stepnica: łącznie 12 grup:

6 grup po 3U = 18U; dla uczniów I etapu zajęcia - ”Czytam piszę i liczę”
6 grup po 3U = 18U; dla uczniów II etapu - zajęcia specjalistyczne: logopedyczne i korekcyjne

S.P. Racimierz: łącznie 6 grup.

3 grupy po 3U = 18U; dla uczniów I etapu - zajęcia ”Czytam piszę i liczę”
3 grupy po 3U = 18U; dla uczniów II etapu - zajęcia specjalistyczne: logopedyczne i korekcyjne

Zajęcia popołudniowe odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 30 tygodni w roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2019r. – czerwiec 2020r.

Zadanie 5. Realizacja wyjazdów edukacyjnych, 4-dniowa wycieczka do Warszawy (maj 2020).

Udział w wycieczce uzależniony jest od postępów w nauce w czasie trwania projektu.

Zadanie 6. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów.  Zadanie dla wszystkich uczniów od klas I -VIII.

Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1 godziny miesięcznie przez 9 miesięcy.

Koordynator projektu

Andrzej Wyziński

 

 

NABÓR 2018/2019

- Gmina Stepnica -
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy
i Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu


PROWADZĄ NABÓR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK 
DO PROJEKTU „W DRODZE DO SUKCESU”.

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM).

 1. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic Szkoły Podstawowejw Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu.
 2. Osoby deklarujące uczestnictwo w zajęciach realizowanych w ramach projektu, muszą być mieszkańcami Gminy Stepnica.
 3. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń i uczennica, który z własnej inicjatywy, za zgodą rodziców/opiekunów, zainteresowany jest nabywaniem nowych umiejętności
  i rozwijaniem zainteresowań, podnoszeniem ogólnego poziomu wykształcenia.
 4. Rekrutacja odbywać się będzie w Szkole Podstawowej w Stepnicy oraz Szkole Podstawowej w Racimierzu – na początku roku szkolnego 2018/2019 (zakończenie rekrutacji 10.09.2018r.)

W roku szkolnym 2018/19 – w ramach projektu – zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zadanie 1. Realizacja małych projektów edukacyjnych rozwijających umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, przyrodnicze i społeczne.

S.P. Stepnica: 18 grup po 6 osób (9 grup w pierwszym i 9 grup w drugim semestrze).

S.P. Racimierz: 6 grup po 6 osób (3 grupy w pierwszym i 3 grupy w drugim semestrze).

Zajęcia popołudniowe mające na celu wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce. Odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 10 tygodni. Jeden uczeń może uczestniczyć max. w 2 projektach. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r.

Zadanie 2. Organizacja i realizacja kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów dla uczniów II i III etapu - Szkolne Koła Naukowe.

S.P. Stepnica: 12 grup po 8 osób. Utworzone zostaną cztery grupy na zajęcia z matematyki, trzy grupy na zajęcia z języka obcego, dwie grupy na zajęcia z biologii oraz po jednej grupie na zajęcia z przyrody, chemii i fizyki.

S.P. Racimierz: 8 grup po 8 osób. Utworzone zostaną dwie grupy na zajęcia z matematyki oraz biologii, a także po jednej grupie na zajęć z przyrody, chemii, fizyki oraz języka obcego.

Zajęcia popołudniowe odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 30 tygodni w roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r.

Zadanie 3. Realizacja dodatkowych zajęć informatycznych z programowania. „Kodowanie na ekranie”

S.P. Stepnica: Zadanie dla klas I-V (9 grup).

Razem godzin: 9 grup x 1h w tyg. x 30tyg.

S.P. Racimierz: Zadanie dla klas I-V (5 grup).

Razem godzin: 5 grup x 1h w tyg. x 30tyg.

Celem zadania jest nabywanie kompetencji informatycznych, umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r.

Zadanie 4. Realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE).

S.P. Stepnica: 12 grup. Dla uczniów I etapu (zajęcia ”Czytam piszę i liczę”): 6 grup po min. 3U = 18U;

II i III etapu (zajęcia logopedyczne i korekcyjne): 6 grup po min. 3U = 18U.

Razem uczniów: 36. Razem godzin: 12 grup x 1h tyg. x 30 tyg.

S.P. Racimierz: 6 grup. Dla uczniów I etapu (zajęcia „Czytam piszę i liczę”): 3 grupy po min. 3U = 9U;

Dla II i III etapu (zajęcia logopedyczne i korekcyjne): 3 grupy po min. 3U = 9U.

Razem godzin: 6 grup x 1h tyg. x 30 tyg.

Zajęcia popołudniowe odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 30 tygodni w roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r.

Zadanie 5. Realizacja wyjazdów edukacyjnych, w tym 7-dniowa Naukowa Zielona Szkoła (czerwiec 2019) oraz 4-dniowa wycieczka do Warszawy (maj 2019).

Udział w wycieczkach uzależniony jest od postępów w nauce w czasie trwania projektu.

Zadanie 6. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów.

Zadanie dla wszystkich uczniów od klas I do VIII plus III klasy gimnazjum.

 

Koordynator projektu

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny