Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

Projekt W DRODZE DO SUKCESU

NABÓR 2019/2020

 

- Gmina Stepnica -

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

i Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

 

PROWADZĄ NABÓR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK

DO PROJEKTU „W DRODZE DO SUKCESU”.

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM).

 

 1. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej
  w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu.
 2. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń i uczennica, który z własnej inicjatywy, za zgodą rodziców/opiekunów, zainteresowany jest nabywaniem nowych umiejętności
  i rozwijaniem zainteresowań, podnoszeniem ogólnego poziomu wykształcenia.
 3. Rekrutacja odbywać się będzie w Szkole Podstawowej w Stepnicy oraz Szkole Podstawowej w Racimierzu – na początku roku szkolnego.
 4. Chętni uczniowie i uczennice wypełnią ankiety rekrutacyjne, które będą dostępne w sekretariacie każdej szkoły oraz u wychowawców klas, po czym komisja rekrutacyjna dokona przydziału na zajęcia projektowe.

W roku szkolnym 2019/20 – w ramach projektu – zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zadanie 1. Realizacja małych projektów edukacyjnych rozwijających umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, przyrodnicze i społeczne. Zadanie dla uczniów I i II etapu.

S.P. Stepnica: 18 grup po 6 osób (9 grup w pierwszym i 9 grup w drugim semestrze).

S.P. Racimierz: 6 grup po 6 osób (3 grupy w pierwszym i 3 grupy w drugim semestrze).

Zajęcia popołudniowe mające na celu wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce. Odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 10 tygodni. Jeden uczeń może uczestniczyć max. w 2 projektach. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2019r. – czerwiec 2020r. Uczestnicy zajęć mają zapewniony transport i ciepły posiłek.

Zadanie 2. Organizacja i realizacja kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów - Szkolne Koła Naukowe. Zadanie dla uczniów II  etapu.

S.P. Stepnica: 12 grup po 8 osób. Utworzone zostaną cztery grupy na zajęcia z matematyki, trzy grupy na zajęcia z języka obcego, dwie grupy na zajęcia z biologii oraz po jednej grupie na zajęcia z przyrody, chemii i fizyki.

S.P. Racimierz: 8 grup po 8 osób. Utworzone zostaną dwie grupy na zajęcia z matematyki oraz biologii, a także po jednej grupie na zajęć z przyrody, chemii, fizyki oraz języka obcego.

Zajęcia popołudniowe odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 30 tygodni w roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2019r. – czerwiec 2020r. Uczestnicy zajęć mają zapewniony transport i ciepły posiłek.

Zadanie 3. Realizacja dodatkowych zajęć informatycznych z programowania. „Kodowanie na ekranie”. Zadanie dla klas I-V.

S.P. Stepnica: 9 grup po 8 osób.

S.P. Racimierz: 5 grup po 8 osób Raz

Zajęcia popołudniowe mające na celu nabywanie kompetencji informatycznych, umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy. Odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 30 tygodni. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2019r. – czerwiec 2020r.

Zadanie 4. Realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE). Zadanie dla uczniów I i II etapu.

S.P. Stepnica: łącznie 12 grup:

6 grup po 3U = 18U; dla uczniów I etapu zajęcia - ”Czytam piszę i liczę”
6 grup po 3U = 18U; dla uczniów II etapu - zajęcia specjalistyczne: logopedyczne i korekcyjne

S.P. Racimierz: łącznie 6 grup.

3 grupy po 3U = 18U; dla uczniów I etapu - zajęcia ”Czytam piszę i liczę”
3 grupy po 3U = 18U; dla uczniów II etapu - zajęcia specjalistyczne: logopedyczne i korekcyjne

Zajęcia popołudniowe odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 30 tygodni w roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2019r. – czerwiec 2020r.

Zadanie 5. Realizacja wyjazdów edukacyjnych, 4-dniowa wycieczka do Warszawy (maj 2020).

Udział w wycieczce uzależniony jest od postępów w nauce w czasie trwania projektu.

Zadanie 6. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów.  Zadanie dla wszystkich uczniów od klas I -VIII.

Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1 godziny miesięcznie przez 9 miesięcy.

Koordynator projektu

Andrzej Wyziński

 

 

NABÓR 2018/2019

- Gmina Stepnica -
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy
i Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu


PROWADZĄ NABÓR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK 
DO PROJEKTU „W DRODZE DO SUKCESU”.

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM).

 1. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic Szkoły Podstawowejw Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu.
 2. Osoby deklarujące uczestnictwo w zajęciach realizowanych w ramach projektu, muszą być mieszkańcami Gminy Stepnica.
 3. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń i uczennica, który z własnej inicjatywy, za zgodą rodziców/opiekunów, zainteresowany jest nabywaniem nowych umiejętności
  i rozwijaniem zainteresowań, podnoszeniem ogólnego poziomu wykształcenia.
 4. Rekrutacja odbywać się będzie w Szkole Podstawowej w Stepnicy oraz Szkole Podstawowej w Racimierzu – na początku roku szkolnego 2018/2019 (zakończenie rekrutacji 10.09.2018r.)

W roku szkolnym 2018/19 – w ramach projektu – zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zadanie 1. Realizacja małych projektów edukacyjnych rozwijających umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, przyrodnicze i społeczne.

S.P. Stepnica: 18 grup po 6 osób (9 grup w pierwszym i 9 grup w drugim semestrze).

S.P. Racimierz: 6 grup po 6 osób (3 grupy w pierwszym i 3 grupy w drugim semestrze).

Zajęcia popołudniowe mające na celu wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce. Odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 10 tygodni. Jeden uczeń może uczestniczyć max. w 2 projektach. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r.

Zadanie 2. Organizacja i realizacja kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów dla uczniów II i III etapu - Szkolne Koła Naukowe.

S.P. Stepnica: 12 grup po 8 osób. Utworzone zostaną cztery grupy na zajęcia z matematyki, trzy grupy na zajęcia z języka obcego, dwie grupy na zajęcia z biologii oraz po jednej grupie na zajęcia z przyrody, chemii i fizyki.

S.P. Racimierz: 8 grup po 8 osób. Utworzone zostaną dwie grupy na zajęcia z matematyki oraz biologii, a także po jednej grupie na zajęć z przyrody, chemii, fizyki oraz języka obcego.

Zajęcia popołudniowe odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 30 tygodni w roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r.

Zadanie 3. Realizacja dodatkowych zajęć informatycznych z programowania. „Kodowanie na ekranie”

S.P. Stepnica: Zadanie dla klas I-V (9 grup).

Razem godzin: 9 grup x 1h w tyg. x 30tyg.

S.P. Racimierz: Zadanie dla klas I-V (5 grup).

Razem godzin: 5 grup x 1h w tyg. x 30tyg.

Celem zadania jest nabywanie kompetencji informatycznych, umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r.

Zadanie 4. Realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE).

S.P. Stepnica: 12 grup. Dla uczniów I etapu (zajęcia ”Czytam piszę i liczę”): 6 grup po min. 3U = 18U;

II i III etapu (zajęcia logopedyczne i korekcyjne): 6 grup po min. 3U = 18U.

Razem uczniów: 36. Razem godzin: 12 grup x 1h tyg. x 30 tyg.

S.P. Racimierz: 6 grup. Dla uczniów I etapu (zajęcia „Czytam piszę i liczę”): 3 grupy po min. 3U = 9U;

Dla II i III etapu (zajęcia logopedyczne i korekcyjne): 3 grupy po min. 3U = 9U.

Razem godzin: 6 grup x 1h tyg. x 30 tyg.

Zajęcia popołudniowe odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 30 tygodni w roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r.

Zadanie 5. Realizacja wyjazdów edukacyjnych, w tym 7-dniowa Naukowa Zielona Szkoła (czerwiec 2019) oraz 4-dniowa wycieczka do Warszawy (maj 2019).

Udział w wycieczkach uzależniony jest od postępów w nauce w czasie trwania projektu.

Zadanie 6. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów.

Zadanie dla wszystkich uczniów od klas I do VIII plus III klasy gimnazjum.

 

Koordynator projektu

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny