Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

Kopciuszek

PIERWSZAKI – PRZEDSZKOLAKOM

PROJEKT ARTYSTYCZNO-TWÓRCZY

 

 

TEMAT PROJEKTU: PRZYGOTOWANIE PRZEDSTAWIENIA KUKIEŁKOWEGO PT. „KOPCIUSZEK”.

 

I.     CELE OGÓLNE: 

 • Budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie działań twórczych dzieci,
 • Rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego i posługiwania się nim, 
 • Odkrywanie, rozwijanie uzdolnień artystycznych,
 • Doskonalenie czytania z podziałem na role, 
 • Kompensacyjna i terapeutyczna rola zajęć teatralnych w stosunku do dzieci mających trudności w kontaktach społecznych oraz problemy w  nauce,  Kształcenie postaw aktywnego udziału w lekcji,  Zacieśnianie współpracy z rodzicami uczniów.

 

II.    CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dzięki różnorodnym działaniom uczniowie:

 • interesują się literaturą dla dzieci, 
 • są zmotywowani do nauki czytania,
 • uważnie słuchają czytanych utworów,
 • czytają utwór wskazany przez nauczyciela z odpowiednią intonacją i  z  uwzględnieniem interpunkcji,
 • odtwarzają z pamięci teksty, 
 • śpiewają piosenkę o Kopciuszku,
 • tańcząc z kukiełkami, wyrażają nastrój i charakter walca,
 • wykorzystują znane techniki plastyczne w pracy nad rekwizytami i   plakatem, 
 • aktywnie pracują w grupie w celu wykonania zadania,
 • są zadowoleni z sukcesu osiągniętego na drodze samodzielnego wysiłku,   pracując dla innych, czują się spełnieni.

 

III.   METODY PRACY:

 • dyskusja, 
 • praca z książką, Aktywizujące:
 • zadania stawiane do wykonania z użyciem kukiełek i innych rekwizytów,
 • zadania plastyczne i muzyczne,
 • prezentacja przedstawienia kukiełkowego.

 

IV.   FORMY PRACY

 • indywidualna
 • grupowa 
 • zespołowa

 

V.    ZAWARCIE KONTRAKTU Z UCZNIAMI KLASY PIERWSZEJ I ICH RODZICAMI.

 1. Czas realizacji projektu - 15. 11. 2014r. – 19. 12. 2015r.
 2. Forma projektu – Przedstawienie kukiełkowe „Kopciuszek”.
 3. Miejsce realizacji -  sala lekcyjna- na zajęciach ed. polonistycznej, muzycznej i plastycznej.
 4. Realizatorzy projektu –wychowawczyni klasy pierwszej  E. Mazur, 23 uczniów kl. pierwszej, rodzice uczniów.
 5. Terminy spotkań i prób.
 • W czasie lekcji (10 godz. lekcyjnych).
 • Próba generalna (18 grudnia).

 

Zadania dla rodziców:

 • wykonanie w domu ( wspólnie z dziećmi ) kukiełek na drewnianych łyżkach – wszyscy rodzice (do 19 listopada),
 • uszycie zasłonek na scenę teatrzyku- p. Iwona Szeląg i p. J. Zdzieszyńska (do 20 listopada),
 • wykonanie kostiumu dla narratora – p. Tomala (do 24 listopada), 
 • wykonanie drewnianego stojaka na kukiełki – p. I. Szeląg (do18listopada),
 • przebudowa sceny teatrzyku – p. R. Wożniak
 • wykonanie z tektury i pomalowanie powozu dla Kopciuszka – p. M. Połonka (do 20 listopada),
 • zrobienie zdjęć - p. M. Pikula i J. Zdzieszyńska (w czasie premiery),

 

Zadania dla nauczyciela:

 • zapoznanie uczniów z bajką „Kopciuszek”,
 • zapoznanie uczniów z inscenizacją bajki o Kopciuszku (2 wersje-łatwiejsza i trudniejsza),
 • wybór, z udziałem uczniów, wersji do realizacji projektu,
 • przydzielenie ról, biorąc pod uwagę kompetencje oraz potrzeby uczniów,
 • nadzorowanie pracy nad ćwiczeniem dialogów,
 • nauka ucz. L. Zdzieszyńskiej piosenki „ Kopciuszek”, którą wykona w  czasie przedstawienia,
 • napisanie artykułu promującego projekt na szkolną stronę internetową oraz do kroniki klasowej,
 • czuwanie nad przestrzeganiem ustalonego  na realizację projektu czasu.
 • przygotowanie kolorowanek o tematyce związanej z bajką o  Kopciuszku, które przedszkolaki otrzymają w prezencie.

 

Zadania dla uczniów:

 • płynne czytanie z odpowiednią intonacją i z przestrzeganiem interpunkcji przydzielonych ról,
 • opanowanie na pamięć przydzielonych ról,
 • opanowanie tańca z kukiełkami w rytmie walca,
 • opanowanie umiejętności poruszania kukiełką z jednoczesnym prowadzeniem dialogu,  wykonanie rekwizytów do przedstawienia oraz plakatu.

 

VI.   SPOSÓB I MIEJSCE PREZENTACJI

Przedstawienie kukiełkowe „Kopciuszek” zostanie wystawione w sali lekcyjnej klasy „ 0”, 19 grudnia 2014 roku. Wezmą w nim udział przedszkolaki oraz dzieci klas młodszych.

 

VII.  EFEKT FINAŁOWY

 • Przedstawienie kukiełkowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klasy II,
 • Kukiełki, stroje i scenografia, 
 • Zacieśnienie więzi pomiędzy uczniami klas młodszych,
 • Odniesienie sukcesu, będącego wynikiem pracy zespołowej uczniów, nauczyciela, rodziców i pracowników szkoły, 
 • Rozbudzenie zainteresowań teatralnych,
 • Rozpoznanie predyspozycji i uzdolnień aktorskich i twórczych,
 • Zadowolenie, poczucie samorealizacji uczniów, przezwyciężenie własnych kompleksów,  Poznanie i stosowanie w praktyce zasad pracy zespołowej,  Ocena publiczności.  

 

VIII. EWALUACJA

 • Prowadzona w trakcie trwania projektu. Wyniki stanowią informację zwrotną dotyczącą prawidłowego przebiegu projektu.
 • Zbiorowa – reakcja publiczności po przedstawieniu. Ocena osiągnięć uczniów po obejrzeniu przedstawienia.

 

IX.   TOK PROJEKTU

1. Na lekcji ed. polonistycznej zapoznanie z bajką „ Kopciuszek”.

 • Rozmowa na temat bajki.
 • Ułożenie historyjki obrazkowej o Kopciuszku, zgodnie z kolejnością zdarzeń.

2. Na lekcji ed. polonistycznej zapoznanie z dwoma wersjami  Inscenizacji bajki.

 • Dyskusja i wybór inscenizacji do realizacji (uczniowie głosują poprzez przyklejanie naklejki (gwiazdki) na czapkach wróżek.

3. Na lekcji ed. polonistycznej praca ze scenariuszem bajki (trudniejszym).

 • Poznanie postaci, wyjaśnienie nowych terminów, związanych z teatrem,
 • Dyskusja na temat przydziału ról, zgodnie z predyspozycjami i oczekiwaniami dzieci.

4. Spotkanie po lekcjach z rodzicami uczniów. Zapoznanie z projektem, celami i terminami realizacji.  Zwarcie z rodzicami i uczniami KONTRAKTU.

5. Na lekcjach ed. polonistycznej i muzycznej przydział ról i zadań oraz praca nad scenariuszem.

 • Uczniowie otrzymują zadania do wykonania w domu, zgodnie ze swoimi możliwościami i oczekiwaniami. W związku z tym część dzieci uczy się ról na pamięć a pozostali ,pięknie czytać, ze zwróceniem uwagi na intonację i  interpunkcję. 
 • Na lekcjach muzyki opanowanie piosenki, „ Kopciuszek” oraz nauka pląsów w  rytmie walca. Następnie nauka poruszania kukiełkami w rytm tego tańca (podkład  muzyczny).
 • Wygłaszanie ról.
 • Wygłaszanie dialogów z jednoczesnym poruszaniem kukiełkami.  Wygłaszanie dialogów na scenie teatrzyku kukiełkowego.

6. Na zajęciach ed. plastycznej wykonanie rekwizytów, a także plakatu reklamującego przedstawienie – praca w zespołach zadaniowych. 

 • Ocena pracy uczniów.
 • Wspólny wybór najciekawszych i najstaranniej wykonanych prac do wykorzystania w przedstawieniu.

7. Próba generalna przedstawienia – 3 godz.

 • Odgrywanie ról na scenie. Wygłaszanie dialogów z jednoczesnym poruszaniem kukiełką.
 • Zaśpiewanie piosenki „ Kopciuszek” i nauka pląsu ( Lenka Zdzieszyńska).  Taniec kukiełek do podkładu muzycznego w rytmie walca.

8. Prezentacja przedstawienia przedszkolakom i uczniom klas młodszych.

 • Publiczność dopisała. Wszystkim przedstawienie bardzo się podobało. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Na zakończenie przedszkolaki otrzymali od pierwszaków obrazki do pokolorowania, przedstawiające sceny z bajki o Kopciuszku.

 

X.   OCENA PROJEKTU

Na podstawie osiągnięć uczniów i efektu finałowego w postaci przedstawienia należy stwierdzić, że cele projektu zostały zrealizowane. Rodzice i dzieci wykonując kukiełki na drewnianych łyżkach wykazali się dużą pomysłowością i umiejętnościami. Konserwator zatrudniony w szkole poszerzył scenę teatrzyku, dzięki czemu wszystkie występujące kukiełki były widoczne. Rodzice uszyli też nową kurtynkę teatrzyku oraz wykonali drewniany stojak na kukiełki. Na przedstawienie przyszły wyznaczone mamy, które zrobiły pamiątkowe zdjęcia do kroniki i na szkolną stronę internetową. W  czasie wspólnego działania dzieci przezwyciężyły swoje kompleksy, a także tremę i nieśmiałość. Pracując w zespole nauczyły się akceptować siebie i innych. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w  wykonanie zadań. Nawet Ci, którzy deklarowali, że nauczą się powierzone role pięknie czytać, w   większości umieli je na pamięć. Podsumowaniem zajęć w ramach projektu była ocena wydana przez widownię, obecne nauczycielki i rodziców.

Wszystkim przedstawienie bardzo się spodobało, a uczniowie klasy pierwszej podsumowali je stwierdzeniem: „Było fajnie! To jakie teraz zrobimy przedstawienie proszę pani?”. Również uczniowie innych klas wyrazili chęć obejrzenia przedstawienia.

 

 Wychowawca klasy pierwszej, Elżbieta Mazur – realizatorka projektu

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny